Darbo užmokestis

Nuotrauka-0001

Skaidri darbo užmokesčio politika

Esame didžiausias darbdavys Lietuvoje, todėl suprantame skaidraus ir atviro verslo svarbą. Siekdami visuomenę ir savo potencialius darbuotojus supažindinti su bendrovėje taikoma atlygio politika, reguliariai skelbiame išsamią informaciją apie vidutinį darbo užmokestį pagal skirtingus padalinius. 

Tam, kad pateiktume realų „Maximos“ darbuotojams mokamą vidutinį darbo užmokestį įvertiname aktyviai dirbančiųjų skaičių (dalis darbuotojų šiuo metu yra arba vaiko priežiūros atostogose, arba atlieka karo prievolę ir jiems nėra mokamas darbo užmokestis) bei faktiškai išdirbtą darbo laiką (dėl skirtingų asmeninių ar kitų priežasčių ne visi darbuotojai išdirba visą LR Darbo kodekse reglamentuotą darbo laiko normą).

„Maximos“ darbuotojo darbo užmokestį sudaro:

atlygis-3-1310

*Darbuotojų bazinio atlygio struktūrą sudaro 3 įkainių (pakopų) sistema, o asmeninė darbuotojo atlygio dalis priklauso nuo jo kompetencijos, žinių bei atsakomybių. Augant darbuotojo kompetencijai ir keičiasi ir jo darbo įkainis, kuris įtvirtinamas darbo sutartyje. 

**Skatinamoji premija priklauso nuo padalinio pasiektų rezultatų bei asmeninio darbuotojo indėlio, siekiant užsibrėžtų tikslų. Skatinamoji premija gali siekti nuo 10 iki 50 proc. darbo užmokesčio. 

***Papildomos darbuotojams skiriamos finansinės ir nefinansinės naudos apima papildomą sveikatos draudimą, dovanas švenčių proga, stipendijas geriausiai besimokantiems darbuotojų vaikams bei Kolektyvinėje sutartyje įtvirtintą platų socialinių naudų paketą.

Siekiame suteikti kuo patrauklesnes uždarbio, papildomo motyvavimo bei karjeros galimybes. Skirtinguose „Maximos“ padaliniuose dirbančiųjų atlygis yra nustatomas atsižvelgiant į darbo specifiką ir darbo rinkos tendencijas. Bazinis darbo užmokestis bendrovėje yra reguliariai peržiūrimas. Nuolat stebime darbo rinką ir siekiame, kad darbuotojams būtų užtikrintas konkurencingas darbo užmokestis. Be to, kasmet tobulinama finansinė darbuotojų motyvavimo sistema skatina darbuotojų kompetencijų augimą ir suteikia galimybę kiekvienam darbuotojui už pasiektus rezultatus gauti papildomus priedus prie atlyginimo.

2023 m. rugpjūtis

Bendras darbuotojų skaičius 

(2023 m. rugpjūčio 31 d. duomenys)

Statistika_rugpjutis_1-bendras-darbuotoju-skaicus

Vidutinis darbo užmokestis 

(iki mokesčių, išdirbus visą darbo laiko normą, t. y. 176 val.)

Statistika_rugpjutis_2-vidutinis-Darbo-uzmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų statistika

Statistika_rugpjutis_3-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-statistika

Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius

Statistika_rugpjutis_4-Vidutinis-darbo-uzmokestis-pagal-padalinius

Aktyviai dirbančių darbuotojų užimamų etatų skaičius

Statistika_rugpjutis_5-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-uzimamu-etat-skaicius

Kintamasis darbo užmokestis

Statistika_rugpjutis_6-Kintamasis-darbo-uzmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų skaičius pagal padalinius

Statistika_rugpjutis_7-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-skaičius-pagal-padalinius

Išmokėtų premijų statistika pagal padalinius

Statistika_rugpjutis_8-Ismoketu-premiju-statistika-pagal-padalinius

2023 m. liepa

Bendras darbuotojų skaičius 

(2023 m. liepos 31 d. duomenys)

Statistika_rugpjutis__1-bendras-darbuotoju-skaicus

Vidutinis darbo užmokestis 

(iki mokesčių, išdirbus visą darbo laiko normą, t. y. 176 val.)

Statistika_rugpjutis__2-vidutinis-Darbo-uzmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų statistika

Statistika_rugpjutis__3-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-statistika

Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius

Statistika_rugpjutis__4-Vidutinis-darbo-uzmokestis-pagal-padalinius

Aktyviai dirbančių darbuotojų užimamų etatų skaičius

Statistika_rugpjutis__5-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-uzimamu-etat-skaicius

Kintamasis darbo užmokestis

Statistika_rugpjutis__6-Kintamasis-darbo-uzmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų skaičius pagal padalinius

Statistika_rugpjutis__7-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-skaičius-pagal-padalinius

Išmokėtų premijų statistika pagal padalinius

Statistika_rugpjutis__8-Ismoketu-premiju-statistika-pagal-padalinius

2023 m. birželis

Bendras darbuotojų skaičius 

(2023 m. birželio 31 d. duomenys)

Statistika_birzelis_1-bendras-darbuotoju-skaicus

Vidutinis darbo užmokestis 

(iki mokesčių, išdirbus visą darbo laiko normą, t. y. 176 val.)

Statistika_birzelis_2-vidutinis-Darbo-uzmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų statistika

Statistika_birzelis_3-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-statistika

Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius

Statistika_birzelis_4-Vidutinis-darbo-uzmokestis-pagal-padalinius

Aktyviai dirbančių darbuotojų užimamų etatų skaičius

Statistika_birzelis_5-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-uzimamu-etat-skaicius

Kintamasis darbo užmokestis

Statistika_birzelis_6-Kintamasis-darbo-uzmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų skaičius pagal padalinius

Statistika_birzelis_7-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-skaičius-pagal-padalinius

Išmokėtų premijų statistika pagal padalinius

Statistika_birzelis_8-Ismoketu-premiju-statistika-pagal-padalinius

2023 m. gegužė

Bendras darbuotojų skaičius 

(2023 m. gegužės 31 d. duomenys)

Statistika_geguze__1-bendras-darbuotoju-skaicus

Vidutinis darbo užmokestis 

(iki mokesčių, išdirbus visą darbo laiko normą, t. y. 176 val.)

Statistika_geguze__2-vidutinis-Darbo-uzmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų statistika

Statistika_geguze__3-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-statistika

Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius

Statistika_geguze__4-Vidutinis-darbo-uzmokestis-pagal-padalinius

Aktyviai dirbančių darbuotojų užimamų etatų skaičius

Statistika_geguze__5-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-uzimamu-etat-skaicius

Kintamasis darbo užmokestis

Statistika_geguze__6-Kintamasis-darbo-uzmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų skaičius pagal padalinius

Statistika_geguze__7-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-skaičius-pagal-padalinius

Išmokėtų premijų statistika pagal padalinius

Statistika_geguze__8-Ismoketu-premiju-statistika-pagal-padalinius

2023 m. balandis

Bendras darbuotojų skaičius 

(2023 m. balandžio 30 d. duomenys)

Statistika_balandis_1-bendras-darbuotoju-skaicus

Vidutinis darbo užmokestis 

(iki mokesčių, išdirbus visą darbo laiko normą, t. y. 175 val.)

Statistika_balandis_2-vidutinis-Darbo-uzmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų statistika

Statistika_balandis_3-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-statistika

Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius

Statistika_balandis_4-Vidutinis-darbo-uzmokestis-pagal-padalinius

Aktyviai dirbančių darbuotojų užimamų etatų skaičius

Statistika_balandis_5-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-uzimamu-etat-skaicius

Skatinamoji premija

Statistika_balandis_6-Kintamasis-darbo-uzmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų skaičius pagal padalinius

Statistika_balandis_7-Aktyviai-dirbanciu-darbuotoju-skaičius-pagal-padalinius

Išmokėtų premijų statistika pagal padalinius

Statistika_balandis_8-Ismoketu-premiju-statistika-pagal-padalinius
Pagalba