Kakės Makės linksmybės tęsiasi!

KAKĖ MAKĖ

Kainos galioja 2023 m. spalio 03 d. - 09 d.

Akcijos taisyklės

1.     AKCIJOS ORGANIZATORIUS

1.1  Akcijos „Kakė Makė linksmybės tęsiasi‘‘ (toliau – Akcija) organizatorius – MAXIMA LT, UAB, juridinio asmens kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius (toliau – Organizatorius).

2.     PREKĖS, KURIOMS TAIKOMA AKCIJA

2.1  Akcija taikoma Akcijos reklaminėse priemonėse pavaizduotoms prekėms pagal nurodytą sąlygą.

3.     AKCIJOS VIETA IR LAIKOTARPIS

3.1  Akcijos vieta: Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios MAXIMA LT, UAB valdomos prekybos tinklo „Maxima‘‘ parduotuvės: Maxima XX, Maxima XXX, Maxima XXXX, kuriose prekiaujama Akcijos prekėmis.

3.2  Akcijos vykdymo laikotarpis nuo 2023 m. spalio 3 d. iki 2023 m. spalio 9 d. Akcijos laikotarpis gali būti pratęstas arba nutrauktas Organizatoriaus sprendimu.

4.     AKCIJOS DALYVIAI

4.1  Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos metu, vieno apsipirkimo (skenuojant nurodytą kiekį Akcijoje dalyvaujančių prekių ir pasirinktus KAKĖS MAKĖS žaislus pagalviukus į tą patį pirkimo čekį) metu įsigiję nurodytą kiekį Akcijoje dalyvaujančių prekių parduotuvėse Maxima XX, XXX, XXXX.

5.     AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

5.1  Akcijų prekių fondą sudaro šeši ,,Kakės Makės‘‘ pliušiniai pagalviukai (EAN 8028716181396, 8028716181402, 8028716181365, 8028716181372, 8028716181389, 8028716181419).

6.     DALYVAVIMO AKCIJOJE SĄLYGOS

6.1  Akcijos dalyvis Akcijos metu (nuo 2023 m. spalio 3 d. iki 2023 m. spalio 9 d.) turi savo sąskaita vieno apsipirkimo metu įsigyti nurodytą kiekį Akcijoje dalyvaujančių prekių parduotuvėse Maxima XX, XXX, XXXX, kad KAKĖS MAKĖS pliušinius žaislus pagalviukus galėtų įsigyti už 1 ct.

6.2  Vienas dalyvis Akcijoje gali dalyvauti neribotą kiekį kartų.

6.3  Prekių ir KAKĖS MAKĖS žaislų pagalviukų skaičius yra ribotas. Skirtingose parduotuvėse (MAXIMA XX, XXX, XXXX) prekių ir jų rūšių skaičius gali būti skirtingas.

6.4  Vieno apsipirkimo metu, skenuojant nurodytą kiekį Akcijoje dalyvaujančių prekių ir pasirinktus KAKĖS MAKĖS žaislus pagalviukus į tą patį pirkimo čekį, perkant akcijoje dalyvaujančias prekes, pavaizduotas Akcijos reklaminėse priemonėse*, už 1 ct galima įsigyti pasirinktus KAKĖS MAKĖS pliušinius žaislus pagalviukus. Pirkdami dvi ar daugiau to paties ar kito Akcijos plakatuose pavaizduoto prekės ženklo prekes, galėsite įsigyti, tiek žaisliukų – pagalviukų, kiek kartų įvykdysite pirkimo sąlygą. (Pavyzdžiui, pirkdami tris Akcijoje dalyvaujančias prekes, už 1 ct galėsite įsigyti tris KAKĖS MAKĖS pagalviukus.)

7.     PRIZŲ ATSIĖMIMAS

7.1  Akcijos dalyviai patys atsiima prizus parduotuvėse Maxima XX, XXX, XXXX Akcijos vykdymo laikotarpiu.

7.2  „Kakės Makės‘‘ žaisliukas-pagalviukas nekeičiamas į kitą prizą ar pinigus.

7.3  Neatsiėmus prizo, kaip numatyta Akcijos taisyklėse, prizas ar jo vertė dalyviui nekompensuojami, dalyvio patirta žala, nuostoliai neatlyginami.

8.     SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

8.1  Visos Akcijos taisyklės yra vienodos visiems Akcijos dalyviams.

8.2  Akcijos dalyviai turi teisę pateikti skundus dėl Akcijos vykdymo Organizatoriui raštu: adresu Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius arba el. paštu klientai@maxima.lt.

8.3  Visi skundai dėl Akcijos vykdymo turi būti pateikti Organizatoriui iki 2023 m. spalio 9 d. (vėliausia skundo gavimo data).

8.4  Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir atsakymai pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio skundo gavimo dienos.

9.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Akcijos taisyklės ir laikotarpis gali keistis Organizatoriaus sprendimu, apie tai Akcijos dalyvius informuojant Akcijos vietoje ir interneto svetainėje www.maxima.lt.

9.2 Akcijos metu surinkti asmens duomenys bus tvarkomi Organizatoriaus privatumo politikoje nustatyta tvarka. Plačiau https://www.maxima.lt/aciu/lojalumo-programos-privatumo-politika.

9.3 Akcijos prekių aprašymai pateikiami pagal gamintojo pateiktą informaciją.

9.4 Akcijos laikotarpiu Akcijos prekių galima įsigyti ir už įprastą kainą.

9.5 Organizatorius turi teisę neparduoti Akcijos prekių už specialią kainą, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Taisyklių arba nustatomi (įtariami) nesąžiningi Akcijos dalyvio veiksmai.

9.6 Organizatorius pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti Akciją. Tokį sprendimą Organizatorius gali priimti dėl bet kokių priežasčių. Organizatorius taip turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir (ar) papildyti Taisykles, įskaitant pakeisti Akcijos laikotarpį.

9.7 Papildoma informacija apie Akciją teikiama el. paštu klientai@maxima.lt

Pagalba