REKLAMINĖS AKCIJOS „Magija – stebuklingo skonio kelionėms“ TAISYKLĖS

1.          Reklaminė akcija vykdoma pavadinimu „Magija – stebuklingo skonio kelionėms“ (toliau – Akcija).

2.          Akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ įmonės kodas 180240752, buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva, bendrovė įregistruota bei duomenys apie ją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Užsakovas) užsakymu akciją vykdo UAB „Sorbum LT“, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163 Vilnius, Lietuva, įmonės registracijos numeris 125767647 bendrovė įregistruota bei duomenys apie ją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Organizatorius).

3.          Akcijos vykdymo tvarką nustato Užsakovas pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Akcijoje dalyvaujantys asmenys. Informacija apie Akciją ir šios Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.magija.eu.

4.          Akcijos trukmė apima laikotarpį nuo 2023 m. rugsėjo 1 d., 00.01 val., iki 2023 m. rugsėjo 30 d., 23.59 val. (toliau – Akcijos laikotarpis):

4.1.      Laikotarpis, kuriuo galima pirkti Akcijos prekes ir registruotis Akcijoje, prasideda 2023 m.  rugsėjo 1 d. 00.01 val. ir baigiasi 2023 m. rugsėjo 30 d. 23.59 val. Prieš arba po šio laikotarpio atlikta registracija laikoma negaliojančia ir prizų lošimuose nedalyvauja. Akcijos prekėmis gali būti prekiaujama ir prieš bei po šiame punkte nurodyto Akcijos laikotarpio, bet jų įsigijimas ne Akcijos laikotarpiu nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

5.          Akcija rengiama visose Lietuvos Respublikoje esančiose parduotuvėse (įskaitant internetines parduotuves), kuriose prekiaujama Prekėmis.

6.          Akcijos Prekės:

 

Prekės pavadinimas*

EAN kodas

1.

Varškės sūrelis "Magija" su vanile aplietas šokoladu, 22,8 % rieb., 45g

4770175046092

2.

Varškės sūrelis "Magija" su kakava ir šokolado gabaliukais aplietas šokoladu, 23,3 % rieb., 45g

4770299047463

3.

Varškės sūrelis "Magija" su aguonomis aplietas šokoladu, 21,9 % rieb., 45g

4770175046504

4.

Varškės sūrelis "Magija" su kondensuoto pieno įdaru aplietas šokoladu, 20,9 % rieb., 45g

4770299393881

5.

Varškės sūrelis "Magija" su želė gabaliukais aplietas šokoladu, 22 % rieb, 45g

4770299046756

6.

Varškės sūrelis "Magija" su vanile aplietas toffee skonio glaistu, 21,2 % rieb, 45g

4770299393409

7.

Varškės sūrelis  "Magija" su mėlynių įdaru aplietas šokoladu, 20,4 % rieb. (Talinas), 45g

4770299398350

8.

Varškės sūrelis  "Magija"  su karameles įdaru aplietas toffee skonio glaistu (Ryga), 17,6 % rieb. 45g

4770299398374

9.

Varškės sūrelis "Magija" su karamelizuotais kokosais, migdolų riešutais ir aviečių įdaru aplietas pienišku šokoladu 24,1 % rieb., 40g

4770299400756

10.

Varškės sūrelis "Magija" su sausainio skonio įdaru aplietas pienišku šokoladu 21,6 % rieb., 40g

4770299400732

11.

Varškės sūrelis "Magija" su žemės riešutais ir karamelės įdaru aplietas pienišku šokoladu 27 % rieb., 40g

4770299400749

 

7.          Akcijos prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje, skaičius nėra ribojamas 

8.          Akcijos prizų fondas (toliau – Prizai):

8.1.      Pagrindinis prizas: 2500 EUR (dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų) vertės vienas kelialapis 3 (trims) asmenims į Disneilendą Prancūzijoje, Paryžiuje (toliau – Pagrindinis prizas). Kelialapis galioja iki 2024 m. balandžio 1 d.

8.2.      Momentiniai prizai: produkcijos rinkiniai, belaidės ausinės, paspirtuko ir šalmo komplektas (toliau visi – Momentiniai prizai):

Prizas

Kiekis (vnt.)

1.    Produkcijos rinkiniai (Magija)

40

2.    Belaidės ausinės

20

3.    Paspirtuko ir šalmo komplektas

12

 

9.          Teisė į Prizą negali būti perduota tretiesiems asmenims. Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.

10.       Akcijoje gali dalyvauti ir registruotis visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Jaunesni nei 18 metų, gali dalyvauti žaidime tik esant tėvų ar globėjų rašytiniam sutikimui.

11.       Akcijoje negali dalyvauti Užsakovo ir Organizatoriaus darbuotojai ir jų artimiausi šeimos nariai. Šiose Taisyklėse artimiausiais šeimos nariais yra laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, tėvai, įtėviai. Darbuotojas, kaip apibrėžta šiose Taisyklėse, yra asmuo, įdarbintas darbo sutarties pagrindu, ir asmuo, bendradarbiaujantis pagal civilinės teisės sutartį. Akcijos Dalyvis tai patvirtina pildydamas registracijos formą pažymint, kad susipažino su Taisyklėmis. Konstatavus, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Akcijoje ir tapo prizo laimėtoju, prizas jam įteikiamas nebus.

12.       Akcijoje norintys dalyvauti asmenys Akcijos laikotarpiu privalo:

12.1.    bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nusipirkti bet kurias 3 (tris) Akcijos prekes, nurodytas Taisyklių 6 punkte,

12.2.    registruoti pirkimą patvirtinančio dokumento, kaip jis aprašytas 24 punkte, numerį interneto svetainėje www.magija.eu Akcijos registracijos formoje ir išsaugoti pirkimo kvitą, kuris bus laikomas Akcijos prekių pirkimo liudijimu.

13.       Registracija internetinėje svetainėje www.magija.eu yra nemokama. Registracijos formoje nurodomi reikalingi duomenys ir tinkama registracija bus laikoma formos užpildymas kurioje nurodoma:

a)   Dalyvio vardas;

b)   Dalyvio telefono numeris;

c)   pirkimą Akcijos laikotarpiu patvirtinančio dokumento numeris;

d)   el. pašto adresas (privaloma);

e)   aukščiau minėtų duomenų patvirtinimas Dalyviui spustelėjus mygtuką „SUKTI“.

14.       Prizų lošimai vyksta pagal Taisyklių 15- 21 punktuose pateiktą detalizaciją.

15.       Sėkmingai prisiregistravus www.magija.eu, internetiniame puslapyje pasirodo tai patvirtinantis pranešimas. Nepavykus registracijai, Akcijos dalyvis apie tai taip pat informuojamas internetiniame puslapyje pasirodančiu pranešimu ir gali duomenis koreguoti arba bandyti registruotis iš naujo, kol registracija pavyksta ir gaunamas tai patvirtinantis pranešimas kaip tai nurodyta šiame Taisyklių punkte.

16.       Užpildžius registracijos formą, Akcijos dalyvis turi paspausti nuorodą „SUKTI“ ir pasukti laimės ratą, kuriame nurodyti laukeliai su Momentiniais prizais ir Pagrindiniu prizu su prierašu „Registruokis ir laimėk“.

17.       Jei išsukamas Momentinis prizas – jis ir yra Dalyvio laimėjimas ir ekrane pasirodo informacija, kaip Momentinis prizas bus pristatomas laimėtojui. Momentinio prizo laimėtojas toliau su tuo pačiu pirkimo kvitu nedalyvauja Pagrindinio prizo lošime, t. y. Momentinį prizą laimėjusi registracija yra panaikinama. Momentinių prizų laimėtojai tolesniame žaidime dėl Pagrindinio prizo laimėjimo nedalyvauja.

18.       Jei išsukamas Pagrindinis prizas su prierašu „Registruokis ir laimėk“ – atskirame langelyje rodomas paaiškinimas, kaip ir kada bus nustatomas ir skelbiamas Pagrindinio prizo laimėtojas ir pristatomas Pagrindinis prizas.

19.       Pagrindinio prizo laimėtojai nustatomi burtų keliu iš visų Akcijos laikotarpiu atliktų registracijų, išskyrus tas registracijas, kurios laimėjo Momentinius prizus, kaip tai aprašyta Taisyklių 17 p.  Pagrindinio prizo laimėtojas žaidimo svetainėje www.magija.eu skelbiamas 2023 m. spalio 2 d.

20.       Apie Momentinio prizo laimėjimą Akcijos dalyvis yra informuojamas iš karto www.magija.eu, paspaudęs nuorodą „SUKTI“. Visi Momentinių prizų laimėtojai skelbiami viešai kiekvieną darbo dieną iki 23.59 val. interneto svetainėje www.magija.eu.

21.       2023 m. spalio 2 d. bus nustatytas ir viešai interneto svetainėje www.magija.eu paskelbtas Pagrindinio prizo laimėtojas.

22.       Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Akcijoje pagal šių Taisyklių reikalavimus, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos Taisykles bei sąlygas.

23.       Vienas dalyvis Akcijoje registruotis gali neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent 3 Akcijos Prekes ir registruodamas kitą pirkimą patvirtinantį dokumentą. Vienas pirkimo dokumentas gali būti registruojamas tik vieną kartą.

24.       Prekių pirkimą Akcijos laikotarpiu patvirtinantį dokumentą (popierinį arba skaitmeninį, jei popierinis nebuvo spausdintas) privaloma išsaugoti iki Akcijos laimėtojų paskelbimo, laimėjimo atveju šio dokumento kopija pateikiama Organizatoriui arba Užsakovui atsiimant prizą. Jei Dalyvis to nepadaro, netenka teisės gauti prizą. Pirkimą reklaminės Loterijos metu patvirtinantis dokumentas turi atitikti šias sąlygas:

a)       tai yra fiskalinis kvitas arba vartotojui išrašyta sąskaita – faktūra;

b)      yra tikras, t.y. išduotas parduotuvės, kurios duomenys yra nurodyti šiame dokumente, ir nėra padirbtas ar suklastotas;

c)       nėra sugadintas tiek, kad galėtų kelti abejonių dėl jo turinio ar tikrumo, ir ypač jis nėra sukarpytas, suplyšęs, suteptas, neaiškus taip, kad apsunkintų jo patikrinimą;

d)      pirkinių sąraše yra žodis ar žodžiai, rodantys, kad buvo įsigytos trys Akcijos Prekės;

e)       dokumente nurodyta data patenka į Akcijos laikotarpį ir yra tokia pati arba ankstesnė nei Loterijos paraiškos pateikimo data. 

25.       Dalyvaudami Akcijoje, dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Akcijos Organizatorius (kaip duomenų tvarkytojas), Užsakovas (kaip duomenų valdytojas) ir jų paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje www.magija.eu ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Akcijos įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.

26.       Akcijos dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų reikalavimus ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus

a)     Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Akcijoje, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir 3 dienas po Akcijos pretenzijų pateikimo termino pabaigos. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Priėmimo–perdavimo aktai saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.

b)    Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija:

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi UAB „Sorbum LT”, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įmonės registracijos numeris 125767647 (toliau – Asmens duomenų tvarkytojas), laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą (toliau – Asmens duomenų apsaugos teisės aktai), ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ir/ar Europos Sąjungos įstatymai.  

Jūsų asmens duomenys (vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, prizo laimėjimo atveju – prizo pristatymo vietos adresas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik Akcijos organizavimo tikslais. Jūsų vardas ir pavardė bus skelbiami internetinėje svetainėje www.magija.eu Taisyklėse išvardintomis dienomis, jeigu Jūs būsite išrinktas Akcijos laimėtoju.

Jūs turite šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų apsaugos teisės aktų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijos žaidime, kitas Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nurodytas teises.

Informaciją apie asmens duomenis suteikia Akcijos Organizatorius. Kreipiantis dėl informacijos apie asmens duomenis, privaloma pateikti Organizatoriui rašytinį prašymą asmeniškai (atvykus į Organizatoriaus buveinę ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) arba Organizatoriaus elektroniniu paštu win@sorbum.eu (prašymą pasirašant elektroniniu kvalifikuotu parašu; jei Akcijos dalyvis kreipiasi iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas Akcijos registracijoje, prašymas gali būti nepasirašytas). Kilus abejonių dėl Akcijos dalyvio tapatybės, Organizatorius turi teisę paprašyti Akcijos dalyvio pateikti papildomos informacijos tapatybei patvirtinti.

c)     Akcijos dalyvis gali kreiptis į Akcijos Organizatorių, prašydamas panaikinti jo registracijos Akcijoje duomenis. Kreipiantis dėl asmens duomenų panaikinimo, privaloma pateikti Organizatoriui prašymą tvarka, nurodyta Taisyklių 18 (b) punkte (žr. pastraipoje aukščiau). Asmens duomenų tvarkytojas per penkias darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Akcijos dalyvio pateiktus duomenis, o Akcijos dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje, gauti prizą.

d)    Asmens duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų tvarkytojo darbuotojai įsipareigoja neatskleisti Akcijos dalyvių asmens duomenų.

27.       Akcijos dalyvių registracija ir Pagrindinio prizo lošimas vyksta Organizatoriaus patalpose: UAB „Sorbum LT“, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163 Vilnius, įmonės registracijos numeris 125767647.

28.       Lošimas vykdomas naudojantis specialiai sukurta formule laimėtojų nustatymui.

29.       Laimėtojui apie laimėjimą papildomai gali būti pranešama el. paštu, telefono skambučiu ar SMS žinute Akcijoje registruotu telefono numeriu / el. paštu.

30.       Laimėtojų sąrašas bus skelbiamas viešai www.magija.eu iki 2023 m. spalio 23 d.

31.       Prizai laimėtojams išduodami Taisyklių  nustatyta tvarka.

32.       Momentinius prizus belaidės ausines, paspirtuko ir šalmo komplektus saugo Akcijos Užsakovo įgaliota šalis –Organizatorius UAB „Sorbum LT“, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įmonės registracijos numeris 125767647.

33.       Dėl laimėtų prizų perdavimo Organizatorius su prizų laimėtojais susisieks el. paštu, skambučiu arba trumpąja žinute Akcijoje registruotu telefono numeriu / el. paštu.

34.       Laimėtojams Momentiniai prizai (belaidės ausinės, paspirtuko ir šalmo komplektai) išduodami Organizatoriaus sąskaita (Organizatorius apmoka tik prizo pristatymo išlaidas Lietuvos teritorijoje, siunčiant prizą vieną kartą, t. y. apmokamos tik vieno pristatymo/bandymo pristatyti išlaidos) naudojantis kurjerių paslaugomis ar kita Organizatoriaus nustatyta tvarka. Atsiimdamas prizą, prizo laimėtojas ar jo tinkamai įgaliotas asmuo privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, o jei prizą atsiima įgaliotinis – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą).

35.       Laimėjus momentinį prizą „Produkcijos rinkinys“, Dalyvis jį atsiima savo sąskaita pats kavinėje „Džiugo namai“ arba „ČiaMarket“ parduotuvėje iš anksto susiderinus atvykimo vietą ir laiką el. paštu: info@magija.eu darbo dienomis nuo 09:00 val. iki 16:00 val.

36.       Prizo laimėtojui nepateikus šių Taisyklių 24 punkte nurodytų dokumentų (pirkimo kvito) arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas neišduodamas.

37.       Jei Akcijoje registruotas ir lošime laimėjęs pirkimo kvito numeris nėra identiškas su atsiimant prizą pateiktu pirkimo kvito kodo numeriu ir (ar) Akcijos Organizatoriui kyla įtarimas dėl bandymo sukčiauti, Akcijos Organizatorius turi teisę prizo laimėtojui neišduoti.

38.       Prizus laimėtojai gali pasiimti iki 2023 m. spalio 16 d., 16:00 val. Po 2023 m. spalio 16 d., 16:00 val., prizai neišduodami.

39.       Jeigu Prizų laimėtojai prizų nepasiima iki 2023 m. spalio 16 d., 16:00 val., jie praranda savo prizo laimėtojo statusą ir prizai be jokios kompensacijos tampa Akcijos Užsakovo nuosavybe. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jei prizai nepristatomi dėl laimėtojų klaidingai, netiksliai nurodyto prizo pristatymo adreso, taip pat dėl to, kad laimėtojas nerandamas pristatymo vietoje ar dėl kitų priežasčių, išskyrus, kai yra Organizatoriaus ar Užsakovo kaltė. Prizai pristatomi tik Lietuvos teritorijoje.

40.       Atsiimant prizus, kurių vertė didesnė nei 200 Eur, prizų laimėtojai ir Akcijos Organizatorius, kuris yra įgaliota šalis, pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą (ar kitaip patvirtinę/Organizatoriui patvirtinus prizo gavimą), prizų laimėtojai negali reikšti Akcijos Užsakovui, Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl prizo.

41.       Akcijos Užsakovas ir Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.

42.       Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, prizo savarankiško atsiėmimo / pakartotinio pristatymo išlaidos nepriėmus kurjerio siuntos, su Organizatoriumi susiderinus kitą prizo perdavimo tvarką – tokio pristatymo išlaidos, telefono pokalbių išlaidos ir bet kokios kitos Taisyklėse nenurodytos išlaidos prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos. Su prizo laimėjimu susijusius gyventojų pajamų mokesčius sumoka Užsakovas. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių (pavyzdžiui, laimėtojas nerandamas prizo pristatymo vietoje, kurjeris negali susisiekti su laimėtoju, laimėtojas nurodytu laiku nepasiima prizo, nurodo neteisingą adresą / kitą informaciją ar bet kokiais kitais atvejais); tokiu atveju Organizatorius neprivalo bandyti įteikti / išsiųsti prizo laimėtojui pakartotinai. Pakartotinai prizas gali būti išsiunčiamas/išduodamas laimėtojui Organizatoriaus pasirinkimu (t. y. Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą pakartotinai pristatyti/išduoti prizą laimėtojui) ir tik laimėtojui iš anksto apmokėjus visas pakartotinio ir dėl nepavykusio prizo pristatymo Organizatoriaus patirtas išlaidas. Jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių antrą kartą, prizas laimėtojui neišduodamas. Organizatorius ir Užsakovas neatsako už kurjerių/trečiųjų šalių teikiamų prizo pristatymo paslaugų kokybę. Pakartotinio pristatymo sąlygos netaikomos Pagrindiniam prizui.

43.       Prizai, kurie nėra išduoti ar laimėtojai jų nepasiėmė/nebuvo jiems įteikti pagal šias Taisykles, iš naujo nelošiami ir jų vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais ir Organizatorius juos grąžina Užsakovui.

44.       Užsakovas ir Organizatorius neatsako už tai, jeigu Akcijos dalyviai nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.

45.       Organizatorius ir Užsakovas neatsako už Akcijos dalyvių pasitraukimą iš Akcijos, taip pat prizų neišdavimo atvejus, kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Akcijos dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti ar perduoti prizo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus ir jo įgaliotos šalies, arba kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

46.       Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją ir neišduoti prizų tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės, arba dėl kitų priežasčių. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Akcijos sąlygas ir Taisykles, sustabdyti, nutraukti Akciją. Apie Akcijos sustabdymą, nutraukimą, Taisyklių keitimą Organizatorius praneša internetiniame puslapyje www.magija.eu

47.       Visos pretenzijos dėl Akcijos organizavimo ir (arba) eigos, kurių nepavyksta išspręsti susisiekus kontaktu – win@sorbum.eu, pateikiamos raštiškai Akcijos Užsakovui akcinei bendrovei „ŽEMAITIJOS PIENAS“, įmonės kodas 180240752, adresas: Sedos gatvė 35, Telšiai, Lietuva (iki 2023 m. spalio 16 d. su nuoroda „Magija – stebuklingo skonio kelionėms“. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos.

48.       Nagrinėjami tik raštu (išsiųsti registruotu paštu, per kurjerį arba įteikti asmeniškai) arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (išsiųsti elektroniniu paštu) pateikti skundai. Po 2023 m. spalio 16 d. pateikti skundai nenagrinėjami.

49.       Užsakovas nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 30 (trisdešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Užsakovas pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus įstatymo nustatyta tvarka.

50.       Užsakovo, Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių teisės ir pareigos, susijusios su Akcija, nurodytos tik šiose Taisyklėse.

51.       Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija apie Akciją yra tik informacinio pobūdžio.

52.        Visą informaciją apie Akciją galite rasti www.magija.eu, skambindami telefonu +370 (616) 91 101 (darbo dienomis ir darbo valandomis 8:00 – 17:00) arba rašydami win@sorbum.eu.

Pagalba